Bejelentkezés
Kérlek, jelentkezz be vagy regisztrálj
Avatar
Még nem regisztráltál?

Csatlakozz most! Ez INGYENES!
A teljes hozzáférés érdekében, a weboldalon összes funkciójához

Jelszavam visszaállítása - Felhasználónevem visszaállítása

Emlékezz rám

Cigánykártya - Személyi jelölő

SZEMÉLYT VAGY ELVONT FOGALMAT JELENTŐ KÁRTYALAPOK

Kártyalapok, melyeket személyi jelölőként vagy elvont fogalomként értelmezünk.

A két féle értelmezést nem használjuk egy sorban, tehát a Vágy kártya vagy sötét hajú nőt jelent, vagy vágyakozást valamire, valakire

.

Olyan nőt jelent, aki közel áll hozzánk, és idősebb, mint a kérdező.
Elvont fogalomként jelent, bölcsességet, tapasztalatot, anyai gondoskodást, mindazt, amit egy anya adhat a gyermekének.
A kérdezőnél idősebb férfit jelent, és mindazt, amit az özvegyasszony, férfi változatban: édesapát, idősebb férfirokont, apóst.

Elvont fogalomként tapasztalatot, tudást, bölcsességet, türelmet jelent.
Gyermeket, fiút és lányt egyaránt jelenthet. Elvont értelemben: gyermeki ártatlanság, naivitás, újszerűség, valami új megszületése, mely lehet egy friss ötlet, új munkalehetőség, új szerelem stb.

A hagyomány szerint pletykát, szóbeszédet is jelenthet
Mint személyi jelölő, sötét hajú nőt jelent. Ha jellemzést készítünk, szenvedélyes, mély érzésű, stabilitásra vágyó, kitartó. A Katonatiszt párja.

Elvont fogalomként valami iránti vágyat jelent, összefüggésben a környező lapokkal. Tágabb értelemben szexualitást, az erotikához való hozzáállásunkat jelenti, szintén a környező lapokkal összefüggésben. Jelenthet szeretőt is párkapcsolati kérdésekben, azonban óvakodjunk attól, hogy a kártya minden esetben szeretőt jelentsen.
Eredetileg katonatisztet, vagy bármilyen egyenruhás foglalkozást űző férfit jelent. Régebben az egyenruhát viselő férfi nagy tekintélynek örvendett. A fiatal lányok gyakran álmodoztak katonatiszt udvarlóról. Emlékeztet középkori lovagra, aki tisztelettel bánik szíve hölgyével, érte áldozatokra is képes. A katona fogalmához egyéb férfias tulajdonságok is társulnak: bátorság, hősiesség, kötelességtudat, megbízhatóság. Ezek a képezetek - ha nem is tudatosan - felébrednek a nőkben az egyenruha láttán. Ma a kártya nem feltétlenül egyenruhás, hanem sötét hajú férfit jelent. Nők számára udvarló vagy szerető is lehet, de sohasem életük nagy szerelme.

Elvont fogalomként hivatalos intéznivalókat, munkahelyi és üzleti ügyeket jelent.
Világos hajú nőt jelent, a Gondolat párja. Tulajdonságai: érzékeny, sebezhető, sértődékeny, művészi, bizonytalan. Mint elvont fogalom érzékenységet, sebezhetőséget, sértődékenységet, művészi érzéket, szomorúságot, rossz lelki állapotot, magányt, befelé fordulást jelent.

A rossz nem mindig rossz, van úgy, hogy a megvilágosodáshoz el kell csendesedni, befelé kell fordulnunk. Ha ennek szükségességét nem ismerjük fel, akkor tapasztaljuk meg a magányt, az egyedüllétet.
A gondolat személyi jelölőként világos hajú férfit jelent.

Absztrakt fogalomként tervet, ötletet, alkotó kedvet, szellemi munkát, intellektuális kihívást, racionális dolgokat, tanulást, tudást jelent.
Barátot, papot, lelki pásztort, lelki vezetőt, tanítómestert, mestert, tanácsadót jelent.

Fogalomként mély lelkiséget, hitet, vallásosságot, mai spiritizmust, misztikus felismerést, elmélyedést jelent. Isteni igazságszolgáltatást jelent, melynek révén mindenki találkozik tettei szükségszerű következményeivel, ám hite által feloldozást nyer. Hétköznapi értelemben lelki életet jelent, a kérdezőt valami mélyen érinti, valamit a lelkére vesz.
Hivatalos személyt jelent, akinek pozíciója révén joga van hatalmat gyakorolni, ítélkezni felettünk. Ez a mai világban lehet, rendőr, APEH, BKV ellenőr és természetesen a szó eredeti jelentése bíró.


Elvont fogalomként hivatalos ügyet, jogi procedúrát, földi igazságszolgáltatást jelent, amely nem mindig van összhangban a valódi igazsággal. Jelent józan ítéletet, saját korlátaink felismerését, jó kritikai érzéket és azt, hogy egy ügyben gondos mérlegelés után kell döntést hoznunk. Ez a lap jelenti a munkát, állást is.
Mamadas Putas